Забарвлення Гуппі

Забарвлення у гуппі

Забарвлення гуппі – освіта та успадкування – це складний процес. Вважають, що за утворення кольорових візерунків у гуппі відповідають дві групи генів. Перша відповідає за синтез пігментних клітин. Друга – за їхнє місце розташування (малюнок). Для спрощення розуміння цього питання умовно виділяють фонове, покривне забарвлення. Третій тип забарвлень, який підпорядковується першим двом – надпокровний забарвлення. У цьому розділі ми розглядаємо лише генетику фонового забарвлення. Задля справедливості слід зазначити, що існує кілька систем, що пояснюють утворення різних кольорів у гуппі: це європейська та система «Сторожева В.В».

Для білої риби необхідний синтез гуаніну

Для білої риби необхідний синтез гуаніну (по таблиці синій пігмент). Білий колір це і є гуанін (без присутності інших пігментів). Фонова може ховатися іншою ознакою – наприклад альбінізмом, але ховається тільки її чорна частина. А з приховуванням чорної частини потрібно робити поправки на прояв інших пігментів (наприклад, синій стає блакитним). Альбінізм до фонових забарвлень не відноситься, так як і ознака прозорого черева і гіпермеланізм. Прояв квітів у покривних забарвленнях (гени положення квітів не відносяться до генів синтезу квітів у фонових). Відбувається під впливом гормонів у самців. При цьому в клітинах покривного забарвлення проявляється синтез пігментів, що належать цим клітинам. А цей синтез керується генами фонової. Тобто розмір клітин і кількість пігменту в них прямо залежно від фонової.

Причина наявності у селекційних самок забарвлення хвостів у деяких випадках буде розібрана пізніше. Покривні та надпокривні забарвлення до фонових не відносяться. Тим більше що фонові аутосомно зчеплені, а багато покривних і надпокривних зчеплені ще й зі статевими хромосомами. Придбати акваріумних рибок у Києві.

Взаємозв’язок фонового та покривного виражається в наступному:
  1. “Фонова”, як певний тип визначається генотипом і закладається до народження
  2. Малюнки (розташування кольорів у просторі) також визначаються генотипом і закладаються до народження.
  3. З початком статевого розвитку починається посилене виробництво пігментів, що залежать від гормонального статусу гуппі. Саме тому ми їх бачимо у самців та у самок (наприклад, оброблених гормонально) у заздалегідь генетично закладених регіонах.
  4. Спільна робота фонового та покривного забарвлень проявляється у фенотипі самців. По самках фонову визначати неможливо, лише приблизно до якої групи приблизно належить. Самця навіть гетерозиготного можна визначити на 90%, а гомозиготного на 100%. Тому і не потрібно брати на хрест невідомих самок (самців можна). Якщо самець гетерозиготний, а це зазвичай можна побачити з яких синтезів. Розписавши ґрати і знаючи зчепленість ознак. Тоді з упевненістю можна планувати майбутній результат. А підбираючи чіткі варіанти щодо самок і самців без промаху у другому поколінні. Вже можна отримати породу по фоновій.
  5. Зчеплені ознаки зі статевими хромосомами не відповідають за колір. А відповідають лише за місце знаходження конкретного кольору у покривному забарвленні самців.
Мал. 1. Таблиця фонових забарвлень гуппі (система «Сторожева В.В.»).

Слід зазначити, що фактично покривного забарвлення немає – це похідне фонової. Покривний – розташування клітин пігментів, де з’являється робота фонової. І природно гени розташування – не залежні від фонової. І можуть бути зчеплені не тільки з аутосомами, а здебільшого зі статевими хромосомами. Тепер перейдемо безпосередньо до таблиці (рис. 1). У цій таблиці не розглядається весь геном, а розглядається конкретна ознака. Фонові забарвлення, що управляють синтезом квітів клітинами покривного забарвлення. Фенотип за даною ознакою – це видима візуально робота генів, що відповідають за формування ознаки.

Фенотипова мінливість – це зміна фенотипу зовнішніх впливів. Фонове забарвлення формується алельною взаємодією генів, відповідальних синтез кожного окремого пігменту. І не алельною взаємодією між генами синтезу різних пігментів. Алельна взаємодія генів – взаємодія генів одного аллелю. Ця взаємодія визначає розмір пігментних клітин. Не алельна взаємодія – взаємодія генів між різними алелями і це взаємодія визначає кількість пігментних клітин.

Кожен рядок таблиці – це опис окремого типу фонового забарвлення гуппі. Опис включає назву (фенотип тобто зовнішній вигляд), пігментні клітини, генотип і тип успадкування. Відповідно до табл. 1. Існує 16 фенотипів і відповідно 16 генотипів. Наприклад, за табл. 1. фенотип сірий візуально M G E X. А за генотипом це відповідатиме гомозиготному варіанту MM GG EE XX. І ще кільком варіантам сірого фенотипу, але гетерозиготних.

Фонове та покривне забарвлення у гуппі

Слід зазначити, що не можна відокремлювати покривне забарвлення від фонового. Фонова повністю керує покривною та навпаки не буває. Наприклад, при не робочому синтезі червоного у фоновій червоній не може бути і в покривній.

Основні постулати теорії фонових забарвлень «Сторожева В.В.»
1.Жодне покривне забарвлення не може існувати незалежно від фонового.
2. Фонова – це поєднання 8 аллелей 4 генів синтезу пігментів.
3. Між двома аллелями кожного гена синтезу пігментів йде аллельна взаємодія.
4. Жоден з чотирьох різних генів синтезу пігментів не може бути домінантним до іншого.
5. Не алельна взаємодія між генами різних синтезів має кількісний фактор (кількість самих клітин різних пігментів).
6. Гени фонових знаходяться на різних хромосомах – інакше між генами відбувався б кросинговер – а у фонових цього ніколи не відбувається
Приклад алельної взаємодії генів

Приклади алельної взаємодії генів фонового забарвлення гуппі. Алель в нормі від самки (М) взаємодіє з алелем від самця в нормі (М). І в результаті отримуємо ММ. У цьому випадку розмір клітин загалом меланіну в нормі. Якщо аллель мутований (рецесивний) від самки (m) та від самця (m). То в результаті отримуємо генотип mm і розмір клітин, що містять меланін, вдвічі менший. А також алель у нормі від самки (M) та алель від самця m – отримуємо генотип Mm. Розмір клітин близький до норми, але все одно менший за розміром. Спільна робота гена в нормі та рецесивного (80-90% від норми). При неалельній взаємодії відбувається взаємодія між генами синтезів різних кольорів. Наприклад, при генотипі в нормі з усіх синтезів фонового забарвлення MM GG EE XX. Розмір та кількість пігментних клітин усіх синтезів у нормі.

Зменшення кількості всіх пігментних клітин
Для планування хрестів риби з метою отримання нових забарвлень потрібно окрім фонової знати. Зчепленість ознак застосовуваної у хресті риби. Спадкування цих ознак – успадкування місце становища покривних забарвлень у застосовуваних порід у хресті. -Генетику надпокривних забарвлень. – не алельні взаємодії ознак риби, що застосовується в хресті.
Схрещування гуппі

Наприклад, що було б зрозуміліше – чорний принц і канадці мають однакову фонову. Але як правило, при схрещуванні, їх з будь-якою іншою рибою, отримаємо різні результати. Все через те, що, крім фонової, є безліч різних ознак, які успадковуються потомством

Рис 1.1

Фонове забарвлення не може покращувати покривне, воно може лише його підтримувати. Розмір плавників та розмір корпусу також залежать від фонового забарвлення. Приклад тому панда. У неї рожева фонова, яка не дозволяє їй бути з великим хвостом та великого розміру.

Рис 1.2

На рис. 1.1 та рис. 1.2. добре видно, де працюють всі гени фонової, а де тільки частина.

На рис 1.1. добре видно, що з однієї рибки працюють все синтези, тобто. MMGGEEXX. А в іншої в нормі синтезуються лише червоний та жовтий, що дає помаранчевий колір (mmggEEXX).

На рис. 1.2. зображені рідні брати з абсолютно однаковими ознаками – крім фонової, що цілком можна розглянути на рибі.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *